Alternatif Eğitim Yaklaşımları

Lecturer
admin
Category
0 Reviews

Course Description

Alternatif eğitim yaklaşımları öğrenmek için tek ve en iyi bir yolun olmadığını gösterir. Benzer ama farklı yorumlara açık felsefi temelleri olan, çocukların biricikliğini hatırlatan özgün modellerdir.

Geleneksel yaklaşımların tüm çocukları aynı sayan anlayışını reddeder. Öğretmen, çocuk ve ebeveynin gönüllülüğünü esas alır. Bu gönüllülük hareketi çocuk merkezli öğrenme ortamının mimarıdır. Tüm alternatif yaklaşımlarda öğrenme ortamları çocukların kalbine giden yolda önemli bir faktördür. Öğrenme ortamlarının yanı sıra alternatif yaklaşımların ortak öğretilerinden biri de erken çocukluk eğitiminde çocuklara rehber ve öğrenme yoldaşı olan nitelikli öğretmenlere ihtiyacımızdır. Dolayısıyla alternatif yaklaşımların sunduğu felsefeyi keşfedecek, öğrenme ortamını şekillendirecek, çocuğun ve ebeveynlerin karar alma süreçlerine katılımında kolaylaştırıcılık rolünü üstlenecek öğretmenler alternatif eğitim yaklaşımlarının lokomotifidir. Bu eğitim modülünde katılımcılara erken çocukluk eğitimi için ilham alınabilecek alternatif eğitim yaklaşımları tanıtılacaktır. Montessori, Reggio Emilia, Waldorf ve Orman Pedagojisi’ne ilişkin giriş düzeyinde bilgiler aktarılacaktır. Katılımcıların alternatif yaklaşımlara ilişkin farkındalık kazanmaları ve var olan ön yargılarından uzaklaşmaları hedeflenmektedir.

Curriculums

1. Understanding the basics of computer management

2. Managing free space on the server